Tin tức Xe máy - Việt Nam Suzuki
Loading...

logo 250

 Suzuki 100 năm

logo 150

 Suzuki 100 năm

THÔNG TIN DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KHUNG SƯỜN XE SATRIA F150 FI

Kính gởi: Quý khách đang sử dụng sản phẩm SATRIA F150

Liên quan đến vấn đề khung xe SATRIA F150 bị lỗi trong quá trình sản xuất đối với những xe đang lưu hành tại Việt Nam được phân phối không chính hãng bởi các cửa hàng bán xe nhập khẩu tư nhân. Công ty Việt Nam Suzuki thông báo đến tất cả các khách hàng Satria 150 FI tại Việt Nam rằng những xe mà khách hàng đang sử dụng có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng trên khung sườn của xe Satria F150 FI. 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU HỒI KHUNG XE RAIDER FU150 FI

Kính gởi: Quý khách đang sử dụng sản phẩm FU150FI Raider

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (VISUCO) đã quyết định thực hiện chương trình triệu hồi cho xe FU150FI Raider “ Chương trình triệu hồi để kiểm tra và khắc phục khung bị lỗi trong quá trình sản xuất xe FU150FI Raider”.được sản xuất tại Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (VISUCO).