logo 250

 

Việt Nam Suzuki công khai giá những phụ tùng có tần suất bảo dưỡng cao nhất

Xin chào Quý khách hàng,

Chúng tôi đã xác định 18 mặt hàng trong bảng dưới đây là những phụ tùng bảo dưỡng có tần suất thay thế cao nhất. Tuy nhiên, lần này chúng tôi sẽ công khai thông tin giá của 46 bộ phận phụ tùng.

Giá hiện tại tính đến ngày 19/10/2020 và không bao gồm chi phí nhân công.

Chúng tôi có quyền thay đổi giá phụ tùng mà không cần báo trước.

Ngoài ra, chúng tôi có thể công khai thêm giá của các phụ tùng khác vào bất cứ lúc nào.

Phòng Phụ tùng Việt Nam Suzuki