SUZUKI là thương hiệu xe hơi nhỏ gọn được yêu thích nhất trên thế giới năm 2017 (Dựa trên dữ liệu của IHS Automotive)
Loading...

logo 250

 

SUZUKI là thương hiệu xe hơi nhỏ gọn được yêu thích nhất trên thế giới năm 2017 (Dựa trên dữ liệu của IHS Automotive)

Chúng tôi rất vui được thông báo với các bạn rằng, một lần nữa, SUZUKI được chọn là thương hiệu xe hơi nhỏ gọn được yêu thích nhất thế giới, dựa trên sản lượng bán ra trên toàn cầu công bố bởi IHS

Theo biểu đồ dưới đây, SUZUKI là lựa chọn đầu tiên đối với các loại xe nhỏ gọn dựa trên dữ liệu sản lượng bán ra cho xe phân khúc A và B (được xác định bởi IHS).

 

Sản lượng dòng xe compact bán ra toàn cầu năm 2017

 

Tập đoàn

Sản lượng

Thị phần

   

 

 

Suzuki

2,938,633

11.4%

   

 

 

Renault

2,549,683

9.9%

   

 

 

Honda

2,232,997

8.7%

   

 

 

Hyundai

1,998,920

7.8%

   

 

 

Toyota

1,930,607

7.5%

   

 

 

PSA

1,862,608

7.2%

   

 

 

Volkswagen

1,421,494

5.5%

   

 

 

Nissan

1,349,325

5.2%

   

 

 

General Motors

1,251,103

4.9%

   

 

 

Fiat

1,111,256

4.3%

   

 

 

Khác

7,138,824

27.7%

   

 

 

Tổng cộng

25,785,450

100.0%

   

 

 

Dữ liệu này dựa trên xe phân khúc A và B (Xác định bởi IHS)

 

 

 

 

Nguồn: IHS Automotive [ngày 14/10/2018]. Kết quả không phải là sự chứng thực của Suzuki.

 

 

Dữ liệu này dựa trên xe phân khúc A và B (Xác định bởi IHS)

Nguồn: IHS Automotive [ngày 14/10/2018]. Kết quả không phải là sự chứng thực của SUZUKI.